Implantologija

Implantologija je grana stomatologije koja se bavi ugradnjom dentalnih implantata i u današnje je vrijeme nemoguće zamisliti kvalitetan stomatološki rad bez korištenja implantata. Ugradnjom dentalnih implantata moguće je nadomjestiti jedan ili više zubi, kao i sanirati potpuno bezubu čeljust.

Dentalni implantat izrađen je od titana te se ugrađuje u kost u svrhu imitacije izgubljenog korijena. Implantacija je bezbolan kirurški zahvat koji zubar – kirurg obavlja u lokalnoj anesteziji.
Kao osnova pripreme za implantiranje je obavezna Rtg snimka i to ortopantomografska snimka obje čeljusti (panoramski Rtg snimak) ili CT.

U našem centru dentalne medicina za estetsku stomatologiju i implantologiju koristimo samo implantate vrhunske kvalitete, Nobel Biocare, Bredent implantate.

Za sve implantate ugrađene u našem stomatološkom centru izdajemo implantološku knjižicu, u kojoj Vam je naveden datum ugradnje, kao i vrsta i veličina implantata.