Oralna kirurgija

Oralna kirurgija je specijalistička grana stomatologije.

Kao najčešći zahvati oralne kirurgije smatraju se vađenje zuba i zaostalih korijena (klasično ili operativno), vađenje impaktiranih zubi (ponajviše vađenje osmica), apikotomija (resekcija vrha korijena zuba) te stavljanje implantata, sa ili bez dodavanja autologne (vlastite) ili umjetne kosti te podizanja dna maksilarnog sinusa (malo ili veliko podizanje sinusa).

Zbog napretka u medicini, oralna kirurgija nije više odbojna kao nekad. Bol tijekom samog zahvata ne postoji, a kućna terapija prepisanim lijekovima kontrolira sve moguće bolne postoperativne simptome.

Vrlo bitan dio oralne kirurgije je i predprotetska kirurgija.
Da bismo zadovoljili visok estetski nivo protetske rehabilitacije, često je nužno uključiti i oralnu kirurgiju. Gingivoplastika omogućuje da keramički (porculanski) most ili krunica stvara visokoestetsku cjelinu sa zubnim mesom (gingivom) i jamči zadovoljstvo naših pacijenata.

Implantologija je danas dosegla tako visok nivo da je u većini slučajeva gubitka zuba moguće nadomijestiti izgubljeno implantatom. Vrhunskim implantološkim sistemima, Astra Tech i Bredent, koje koristimo u artDENTALu, moguće je postići izvrsne rezultate i riješiti ne samo funkcijske nego i zahtjevne estetske probleme.